Bản quyền thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội
Đơn vị phát triển Công ty TNHH Giải Pháp CNTT Thuận An - Điện thoại hỗ trợ: 04 62732736 - 04 66553748 - Email: thuan.an.ho.tro.ky.thuat@gmail.com
Trung tâm dữ liệu Nhà nước - Sở TT&TT Hà Nội; Điện thoại hỗi trợ: 04-35121616, số máy lẻ 115